Năng lượng

Dịch vụ năng lượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và triển khai thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng: Các nhà máy, khu công nghiệp. Các tòa nhà, văn phòng các công ty. Các trang trại trồng chọt và chăn nuôi. Hệ thống năng […]

Xuan MaiXuan Mai
macrocozmacrocoz
VinaconexVinaconex
M&E GroupM&E Group
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
HaweeHawee
Ree GroupRee Group
Sun GroupSun Group
FLC GroupFLC Group
CoteconsCotecons
VinGroupVinGroup
SeareficoSearefico
GP InvestGP Invest
TechgelTechgel
2T-Corporation2T-Corporation
LanmakLanmak