Nhân viên chuyên nghiệp

Đội ngũ nhân viên luôn hiểu về kỹ thuật các sản phẩm, các tiêu chuẩn quốc tế phổ biến và các thủ tục thương mại trong nước, quốc tế. Người mua luôn nhận được sự liên lạc dẽ dàng hơn hiệu quả từ yêu cầu đến khi giao hàng.


Các lợi ích khác

FLC GroupFLC Group
M&E GroupM&E Group
GP InvestGP Invest
Tổng kho vật tư phụ trợTổng kho vật tư phụ trợ
TechgelTechgel
VinGroupVinGroup
HaweeHawee
Công ty Đại PhátCông ty Đại Phát
SeareficoSearefico
CoteconsCotecons
StarductStarduct
Ree GroupRee Group
Kho nhôm công nghiệpKho nhôm công nghiệp
VinaconexVinaconex
Bee LogisticBee Logistic
LanmakLanmak